VERDIEPEN - VERSTERKEN - VERBINDEN

met het advies & coachingsbureau van Nirupa Shantiprekash

Mensen en organisaties staan voor flinke uitdagingen in een voortdurend veranderende wereld. Het zet ons aan tot nadenken over hoe we de dingen doen en of we daarmee recht doen aan mensen en onze planeet. Niet meer varen op vanzelfsprekendheden of hoe je het altijd hebt gedaan, maar kijken naar andere perspectieven en mogelijkheden. Kortom een bredere blik om tot antwoorden te komen. Het omarmen en benutten van diversiteit zie ik als een enorme bron waaruit geput kan worden. Aandacht voor verschillen tussen mensen helpt die bredere blik te ontwikkelen. Het creëert ruimte om tot andere inzichten te komen en kennis op te doen waarmee je wel eens tot andere antwoorden of oplossingen kunt komen.

 • Wil jij je verdiepen en je kennis en inzicht over diversiteit vergroten?
 • Wil je je eigen diversiteit onderzoeken zodat jij krachtig in de wereld kunt staan?
 • Wil je de toegevoegde waarde van diversiteit ontdekken en inzetten voor jouw organisatie?
 • Wil je patronen en mechanismes ontdekken die inclusie belemmeren?
 • Wil je de dialoog aangaan of bevorderen over gevoelige thema’s?
 • Wil je inclusie op de werkvloer bevorderen?

Ik sta graag naast je om samen een antwoord te vinden op jouw vragen. Verdiepen om tot inzicht en bewustwording te komen, versterken van jouw kracht en je vermogen om verschillen te verbinden staan in mijn aanpak centraal.

Verdiepen

Diversiteit is er altijd en overal. Maar hoe meer we van elkaar verschillen, hoe ingewikkelder het kan worden. Het streven is veelal gelijke kansen te bieden en gelijk te behandelen. Maar juist gelijke behandeling, in combinatie met onbewuste vooroordelen, leidt vaak tot ongelijkheid. Verschillen doen ertoe. Gender en etniciteit spelen een rol, maar ook klasse, opleiding, welke taal je spreekt, en of je opgegroeid bent in een dorp of stad zijn van invloed op je identiteitsvorming en hoe je je voelt in een omgeving. Door met een open houding te focussen op verschillen ontwikkel je een breder bewustzijn. Ik neem je mee naar een diepere laag, om meer zicht te krijgen op je eigen diversiteit en die van anderen zodat je een breder perspectief ontwikkelt.

Verdiepen door

 • kennis en inzicht
 • bewustwording
 • onderzoeken
 • verhalen en ervaringen
 • mechanismes ontdekken

Versterken

Inclusie betekent niets meer of minder dan dat iedereen erbij hoort, mee kan doen en zichzelf kan zijn. Een gelijkwaardige plek waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar we weten ook dat het in de praktijk anders uitpakt. Als je zelf in een gemarginaliseerde positie verkeert, kan je uitsluiting ervaren en heb je hiermee te dealen. Zit je in een dominante of meerderheidspositie dan sluit je mogelijk onbewust mensen uit. Identiteiten, representatie en herkenning doen ertoe en kunnen bepalend zijn of je je al dan niet veilig of welkom voelt. Onzichtbare mechanismes kunnen leiden tot pijnlijke situaties, benadeling of bevoordeling van mensen. Door zicht te krijgen op deze mechanismes en te reflecteren op posities, structuren en systemen die tot uitsluiting leiden, versterk ik jouw vermogen om een (meer) inclusieve blik te ontwikkelen.

Versterken door

 • krachtbronnen aanboren
 • patronen doorbreken
 • herkennen en waarderen
 • omgaan met ongemak
 • overstijgend denken
foto Nirupa

Verbinden

We richten ons graag op overeenkomsten want het zijn vaak de verschillen die tot ongemak, verdeeldheid of in het uiterste geval tot polarisatie leiden. Onzekerheid en angst om fouten te maken of juist een sterke overtuiging of mening zetten ons vast waardoor we makkelijk de verbinding kwijt raken. Het heeft effect op hoe we ons voelen. Gevoelens kunnen ons denken en handelen positief of negatief beïnvloeden. We zijn er ons niet altijd bewust van, maar op de voor of achtergrond kunnen ze een rol spelen in hoe we met elkaar omgaan, zowel privé als op het werk. Ik ondersteun je bij het aangaan van de dialoog, bewust te worden van wat er speelt in jezelf en bij de ander, zodat verbinding (weer) mogelijk is of blijft.

Verbinden door

 • aandachtig luisteren
 • open hart
 • voelen en ervaren
 • reflecteren
 • delen
Advies & Beleid

Wil je als organisatie diverser en inclusiever worden? Ik begeleid jou en je team bij de visievorming,  ontwikkeling en implementatie van beleid of een actieplan gericht op jouw missie of doel.

Coaching & Mediation

Ben je de verbinding met jezelf of anderen kwijtgeraakt?  Ik ga met jou op zoek naar de kern, zodat er helderheid komt en ruimte ontstaat om de verbinding met jezelf of de ander weer mogelijk te maken.

Training & Workshops

Wil jij je kennis en vaardigheden over diversiteit en inclusie vergroten? Ik draag hieraan bij door met jou of je team op verschillende manieren te werken aan verdieping en bewustwording.

Teamcoaching & Intervisie

Zoek je iemand die jouw team ondersteunt om inclusiever samen te werken of dilemma’s hierin onder de loep te nemen? Ik help  jou en je medewerkers de mechanismes op te sporen die belemmerend werken.