IK HEB NIET JOUW OPLOSSING, IK HELP JE HEM ZELF TE VINDEN

Je kunt bij mij terecht met al je vragen rondom identiteit, diversiteit, inclusie of empowerment. Ik bied coaching om jouw multicultureel leiderschap te versterken of meer in verbinding te komen met jezelf en mediation om het contact in verstoorde relaties te herstellen. 

Identiteit

Worstel je met vragen rondom je identiteit, racisme, discriminatie of vooroordelen? Ik werk met jou aan inzichten om op een andere manier naar jezelf en naar je omgeving te kijken. Wie en wat heeft jou gevormd tot wie jij nu bent? Hoe is de buitenwereld van invloed geweest op jouw leven? We gaan samen op zoek naar patronen die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld en wat jij nodig hebt om vanuit je eigen kracht de regie te pakken zodat jij de stappen kunt zetten die jou brengen waar jij wilt zijn.
foto Nirupa in gesprek met iemand als coach

Leiderschap

Leidinggeven aan een team en oog hebben voor alle verschillen is een uitdaging. En zeker als je een divers team aanstuurt kan dat ingewikkeld zijn. Ik coach jou om vanuit jouw kracht verschillen te managen. We onderzoeken je achtergrond, normen, waarden en de vanzelfsprekendheden en kijken samen naar de lastige dynamieken en mechanismes die spelen in je team. Hoe ga je daarmee om en wat heb je nodig? Kortom, je krijgt zicht op hoe jij vorm en invulling wilt geven aan jouw leiderschap.

Mediation

Samenwerkingen die vastlopen, families die uit elkaar vallen, en burgers die tegenover elkaar staan. Soms voorzie je al dat het fout dreigt te gaan en is preventief handelen nodig om escalatie te voorkomen. Mediation kan een oplossing bieden om het niet zover te laten komen. Als transformatief mediator faciliteer ik gesprekken tussen partijen. De focus ligt op het ondersteunen van partijen om op eigen kracht met elkaar in verbinding te komen.
“Ik wil de waarde van mijn eigen diverse achtergrond ontdekken en zicht krijgen op  patronen en mechanismes die dat in de weg staan.”
“Ik vind het lastig een divers team aan te sturen en zou vaardiger willen worden in het managen van al die verschillende mensen in mijn team.”
“Ik zit in een conflictsituatie en zoek een mediator die mij en mijn collega kan ondersteunen om weer in verbinding te komen.”
“Ik vind het lastig om voor mijzelf op te komen in mijn leven en ook in mijn werk en wil graag weer in verbinding komen met mijn eigen kracht.”