VERSCHILLENDE CONTINENTEN HEBBEN MIJ GEVORMD TOT WIE IK NU BEN

Shanti betekent vrede in het Sanskriet en is deel van mijn achternaam. Hier ligt ook de verbinding met het werk dat ik doe. In een wereld met zoveel verschillen tussen mensen is vrede geen vanzelfsprekendheid. Daar was ik mij al jong van bewust. De verbinding met verschillende continenten, heeft mij gevormd tot wie ik nu ben, hoe ik in het leven sta en de aanleiding waarom ik het werk doe dat ik doe. 

teken shanti-vrede-paars klein

Geboeid door verschillen

Al op jonge leeftijd werd ik geboeid door verschillen tussen mensen. Geboren in Suriname, met Indiase voorouders, en opgroeiend in Nederland was ik mij al op jonge leeftijd bewust van mijn kleur. Ik wilde liever wit en blond zijn en een  Nederlandse naam. Op televisie zag ik kinderen met mijn kleur, die getroffen werden door armoede, oorlog, honger of natuurrampen. Het voelde alsof ik daaraan ontsnapt was door een migratie over drie continenten. Het raakte me diep en het riep veel vragen op. Waar hoor ik thuis? Wat is mijn land? Waarom is het zo ongelijk verdeeld in de wereld? Als we op de maan kunnen landen, kunnen we toch ook de armoede in de wereld oplossen? Ik dacht: “Als ik later groot ben ga ik zorgen voor een betere wereld voor iedereen.”

Grote vragen

Het waren grote vragen waar ik niet echt een antwoord op kreeg. “Zo is het nu eenmaal” kreeg ik te horen. Niet echt een bevredigend antwoord. De vragen bleven en het zoeken naar antwoorden ook. In mijn zoektocht ontdekte ik dat de ongelijkheid in de wereld alles te maken heeft met posities van mensen en hoe macht en rijkdommen daaraan zijn gekoppeld. Ik werd mij op latere leeftijd bewust van de impact van het koloniale verleden op mijn identiteitsvorming en familiegeschiedenis. Ik kreeg een ander perspectief waarin ik mijzelf kon plaatsen in een bredere context en werd bewust van wat ik voortdurend in diepere onbewuste lagen met mij mee had gedragen.

Bewustzijn groeide

Mijn bewustzijn groeide door het werk dat ik ging doen. Bezig zijn met thema’s als emancipatie, empowerment, integratie en participatie kreeg ik inzicht in mijzelf en verschillende werelden waarin mensen zich bewegen. Diversiteit en inclusie waren als rode draad altijd aanwezig. Tijdens een loopbaantraject ontdekte ik tot mijn verbazing dat ik de vraag “Wie ben ik?” moeilijk kon beantwoorden. Wat bleek is dat ik wel mijn wortels in India had verkend, maar Suriname had ‘overgeslagen’. De negatieve berichten over Suriname in mijn tienerjaren waren onbewust bij mij binnengeslopen, waardoor ik mij niet kon verbinden met mijn geboorteland. Op zoek naar het ontbrekende stukje maakte ik een zinvolle ontdekkingsreis om mij te verbinden met het Surinaamse deel in mijzelf.

Hart en ziel

Met hart en ziel zet ik mij in voor het bereiken van die wereld die ik wilde toen ik jong was. Een eerlijker wereld waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft, gelijke kansen heeft, zichzelf kan zijn, gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. Ik ben blij met het groeiende besef dat verandering van systemen die mensen structureel uitsluiten, benadelen of juist bevoordelen nodig is. De krachtige stemmen van gemarginaliseerde groepen in de samenleving zorgen daarbij zeker voor een boost. Samenwerken met anderen die verantwoordelijkheid en eigenaarschap op zich willen nemen, geven mij energie en stemmen mij hoopvol dat we daadwerkelijk samen die betere wereld kunnen creëren.

OPLEIDING

Mijn leven staat in het teken van ontwikkelen en leren. Na mavo, havo en vwo te hebben doorlopen, studeerde ik Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Ik volgde trainingen en masterclasses om me te specialiseren in verschillende thema’s die diversiteit en inclusie raken. Ik ben opgeleid als transformatief mediator en dialoogbegeleider van controversiële gesprekken. Geïnteresseerd in het fenomeen opstellingen heb ik ook opleidingen en cursussen in systemisch werken gevolgd en afgerond.

WERK

Na een korte periode bij een gemeente, maakte ik de overstap naar de maatschappelijke sector. Ik werkte ruim 20 jaar aan een breed scala aan sociale en maatschappelijke vraagstukken als adviseur, trainer, projectontwikkelaar en procesbegeleider. Als leidinggevende van een divers samengesteld team ontwikkelde ik inclusief leiderschapskwaliteiten. Als beleidsadviseur bij het diversity office van een universiteit, werkte ik aan de implementatie van diversiteit en inclusiviteitsbeleid. Sinds 2015 zet ik mijn expertise in als zelfstandig professional.

Op verschillende manieren en in verschillende rollen, ben ik actief in diverse netwerken en werk ik graag samen met organisaties die inclusie nastreven of posities van mensen verbeteren.
Stichting Aara Foundation

Als bestuurslid van de Stichting Aara Foundation zet ik mij in voor de positieverbetering en betere leefomstandigheden van vrouwen en kinderen in India.

aarafoundation.com
Kleurrijk Groen Arnhem

Als lid van het netwerk Kleurrijk Groen Arnhem draag ik bij aan het doel van de gemeente Arnhem om duurzaamheid en diversiteit te verbinden.

bureauwijland.nl
Caleidoscopia

Als lid van het netwerk Caleidoscopia werk ik met andere bevlogen professionals aan het ontwikkelen en bevorderen van intersectioneel leren kijken en denken.

caleidoscopia.nl